Redakční rada

Šéfredaktor

prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA

Urologická klinika LF UK a FN Plzeň


Výkonná redakční rada

doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc.

Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol Praha

MUDr. Milan Král, Ph.D.

Urologická klinika LF UP a FN Olomouc

doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.

Urologické oddělení FN Ostrava

doc. MUDr. Viktor Soukup, Ph.D., FEBU

Urologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D.

Urologické oddělení FTN Praha


Redakční rada

prof. MUDr. Marko Babjuk, CSc.

Urologická klinika 2. LF UK a FN Praha

doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.

Urologická klinika LF a FN Hradec Králové

doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

Onkologické oddělení FTN Praha

doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D.

Oddělení onkologické urologie, Masarykův onkologický ústav Brno

prof. dr hab. n. med. Tomasz Drewa, FEBU

Urology Department, Nicolaus Copernicus Hospital, Bydgoscz, Poland

prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc.

Urologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

doc. MUDr. Richard Fiala, CSc, FEBU

Causeway Hospital, Coleraine, UK

doc. MUDr. Robert Grill, Ph.D.

Urologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

Urologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

Erik Havranek, MBBS MD FEBU FRCS (Urol), Consultant Urological Surgeon

Northwick Park Hospital, Harrow a Central Middlesex Hospital, London, GB

doc. MUDr. Jiří Heráček, Ph.D., MBA

Urologické oddělení ÚVN, Praha

prof. MUDr. Ondřej Hes, Ph.D.

Šiklův patologicko-anatomický ústav, LF UK a FN Plzeň

Piotr L. Chlosta, MD, PhD, DSci, FEBU

Professor and Chairman Department of Urology, Jagiellonian University in Krakow, Poland

doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc.

Urologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

prim. MUDr. Oto Köhler, CSc.

Chirurgické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha

MUDr. Michaela Matoušková

Urocentrum Praha

doc. MUDr. Ivan Minčík, Ph.D.

Klinika urológie, FZO PU v Prešově, Slovenská republika

PD Dr. habil. Vladimír Novotný

Klinik und Poliklinik für Urologie, Universitätsklinikum Dresden

Peter Nyirády M.D., Ph.D., D.Sc., FEBU

Department of Urology and Centre for Urooncology, Semmelweis University, Budapest

prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.

Urologická klinika FN Brno

MUDr. Aleš Petřík, Ph.D.

Urologické oddělení FN České Budějovice

doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.

Urologická klinika LF UP a FN Olomouc

prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.

Urologická klinika JLF UK a UNM Martin

MUDr. Robert Wagenhoffer

Urologische Klinik, Klinikum Ingolstadt, Germany

doc. MUDr. Peter Weibl, Ph.D.

Urologie, Landesklinikum Korneuburg, Wiener Ring 3-5, 2100 Korneuburg

doc. MUDr. František Záťura, Ph.D.

Urologická LF UP a FN Olomouc

Peter Zvara, M.D., Ph.D.

Department of Urology and Biomedical Laboratory, University of Southern Denmark Odense, Denmark


Web časopisu Česká urologie je určen pouze pro lékaře a odborníky
z oblasti medicíny nebo farmacie.Beru na vědomí, že informace zveřejněné na těchto stránkách
nejsou určeny pro laickou veřejnost.Odejít Vstoupit