Česká urologie, 2018 (roč. 22), číslo 1


Editorial

Editorial

Jan Krhut

Ces Urol 2018, 22(1):9-10

Video

Robotická rozšířená pánevní lymfadenektomie u pacienta s biochemickou recidivou karcinomu prostaty

Milan Čermák, Eva Hoření, František Chmelík, Jiří Heráček, Jiří Kočárek

Ces Urol 2018, 22(1):11-13

Přehledový článek

Problematika screeningu karcinomu prostaty

Roman Zachoval, Ladislav Dušek, Marek Babjuk

Ces Urol 2018, 22(1):14-26

Ovlivňuje substituční terapie testosteronem závažnost BHP?

Aleš Horák

Ces Urol 2018, 22(1):27-31

Originální práce

Možnosti ultrazvukového vyšetření při predikci vysokostupňového vezikoureterálního refluxu u dětí do dvou let věku

Oldřich Šmakal, Jan Šarapatka, Jan Vrána, Hana Flögelová, Tereza Kleštincová

Ces Urol 2018, 22(1):32-39

(-2)proPSA a Index zdravé prostaty (PHI) v predikci výskytu karcinomu prostaty v transrektálních biopsiích

Kateřina Ryšánková, Vladimír Bartoš, Jan Krhut, Tereza Albínová, Kristián Šafarčík, Ondřej Havránek, Radoslava Tomanová

Ces Urol 2018, 22(1):40-47

Kazuistika

Raritní život ohrožující krvácení na podkladě spontánní ruptury extraadrenálního feochromocytomu

Vít Paldus, Vladimír Šámal, Jan Mečl

Ces Urol 2018, 22(1):48-51

Rychle metastazující karcinom ledviny ze sběrných kanálků v kombinaci s bilaterálním uroteliálním karcinomem ledvinné pánvičky

Petra Hokůvová, Marek Broul, Milouš Derner, Martin Čegan, Jan Schraml

Ces Urol 2018, 22(1):52-58

Objemný hematom v pochvě přímého břišního svalu propagující se do Retziova prostoru při chronické antikoagulační terapii s rozvojem renální insuficience na podkladě útlaku močového měchýře s jeho následnou spontánní perforací

Jan Novák, Lubomír Hyršl

Ces Urol 2018, 22(1):59-65

Informace

Lisabon coby světové město sexu(ality) aneb zpráva z konání Světového kongresu sexuální medicíny

Jan Novák

Ces Urol 2018, 22(1):68-70

Laudatio

Významné životní jubileum doc. MUDr. Vladimíra Študenta, Ph.D.

Miloš Broďák

Ces Urol 2018, 22(1):66-67Web časopisu Česká urologie je určen pouze pro lékaře a odborníky
z oblasti medicíny nebo farmacie.Beru na vědomí, že informace zveřejněné na těchto stránkách
nejsou určeny pro laickou veřejnost.Odejít Vstoupit