Česká urologie, 2017 (roč. 21), číslo 1


Editorial

Editorial

Richard Fiala

Ces Urol 2017, 21(1):11-12

Video

Retroperitoneoskopická resekce tumoru ledviny - video

Milan Hora, Viktor Eret, Blanka Drápelová, Petr Stránský, Tomáš Pitra, Kristýna Procházková, Jiří Ferda, Ondřej Hes

Ces Urol 2017, 21(1):13-15

Varianty laparoskopické reimplantace močovodu

Petr Macek, Michal Fanta, Michael Pešl, Michal Mára, Vojtěch Fiala, Květoslav Novák, Tomáš Hanuš

Ces Urol 2017, 21(1):16-19

Přehledový článek

Doporučení pro diagnostiku a léčbu symptomů dolních močových cest u pacientů s roztroušenou sklerózou v České republice - mezioborový konsenzus expertů dle metodiky DELPHI

Jan Krhut, Olga Zapletalová, Roman Zachoval, Eva Meluzínová, Libor Zámečník, Marta Vachová, Eva Houžvičková, Gabriel Varga

Ces Urol 2017, 21(1):20-28

Komentář k článku Krhut, et al. Doporučené postupy včera, dnes a zítra

Radim Líčeník

Ces Urol 2017, 21(1):29-31

Úloha psychosomatiky v urologii

Jiří Poněšický

Ces Urol 2017, 21(1):32-42

Peyronieho choroba

Aleš Horák

Ces Urol 2017, 21(1):43-58

Originální práce

Litotrypse extrakorporální rázovou vlnou - první zkušenosti s elektromagnetickým litotryptorem Siemens

Marek Broul, Jan Schraml, Miroslav Štrbavý, Petr Skála, Josef Liehne

Ces Urol 2017, 21(1):59-64

Použití proplachového systému SUBY G u pacientů s neurogenní dysfunkcí dolních močových cest a dlouhodobě zavedeným permanentním katétrem

Alena Kyrianová, Vladimír Šámal, Jaroslav Šrám, Jan Mečl

Ces Urol 2017, 21(1):65-72

Kazuistika

Vzácný cystadenokarcinom prostaty, klinické projevy, diagnostika a léčba

Jiří Špaček ml., Miroslav Podhola, Josef Košina, Lukáš Holub, Petr Hušek, Miloš Broďák

Ces Urol 2017, 21(1):73-79

Spontánní ruptura močového měchýře: dva případy z našeho pracoviště

Jiří Pírek, Vladimír Šámal, Jan Mečl

Ces Urol 2017, 21(1):80-84

Informace

Léčba karcinomu prostaty v ČESKÉ REPUBLICE v roce 2016 - výstupy ze seminářů o metastatickém kastračně refrakterním karcinomu prostaty (mCRPC)

Michaela Matoušková, Marko Babjuk, Jan Krhut, Veronika Črepová

Ces Urol 2017, 21(1):85-95

Zpráva o konání 13. zimního urologického sympozia ve Špindlerově Mlýně

Jakub Řezáč, Tomáš Hradec, Libor Zámečník

Ces Urol 2017, 21(1):96-98

Laudatio

prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA

Tomáš Ürge

Ces Urol 2017, 21(1):99-101Web časopisu Česká urologie je určen pouze pro lékaře a odborníky
z oblasti medicíny nebo farmacie.Beru na vědomí, že informace zveřejněné na těchto stránkách
nejsou určeny pro laickou veřejnost.Odejít Vstoupit