Česká urologie, 2017 (roč. 21), číslo 2


Editorial

Editorial

prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.

Ces Urol 2017, 21(2):117-118

Video

Využití flexibilní nefroskopie k extrakci urolitiázy při laparoskopické a roboticky asistované pyeloplastice

Markéta Matějková, Darina Pacigová, Ágnes Juhász, Milan Čermák, Jiří Kočárek

Ces Urol 2017, 21(2):119-121

Přehledový článek

Intravezikální chemoterapie s využitím tepelné energie u pacientů s uroteliálním karcinomem močového měchýře bez invaze svaloviny

Antonín Brisuda, Marek Babjuk, Jozef Stolz

Ces Urol 2017, 21(2):122-128

Dysfunkce mikce u pacientů s posttraumatickou míšní lézí - úloha urologa

Klára Havlová

Ces Urol 2017, 21(2):129-138

Originální práce

Sledování a léčba pacientů po radikální prostatektomii s pozitivními okraji preparátu

Ladislav Jarolím, Štěpán Veselý, Marek Schmidt, Kateřina Dušková, Joana Do Carmo, Vojtěch Novák, Marek Babjuk

Ces Urol 2017, 21(2):139-146

Funkční výsledky pyeloplastiky provedené v kojeneckém věku

Jan Šarapatka, Oldřich Šmakal, Jan Vrána

Ces Urol 2017, 21(2):147-153

Nefrometrická skóre první a druhé generace pro predikci peri- a pooperačních výsledků resekcí ledvin

Petr Macek, Maria Stevens, Květoslav Novák, Michael Pešl, Tomáš Hanuš

Ces Urol 2017, 21(2):154-160

Efektivita a bezpečnost extrakorporální litotrypse 21. století - kontroverze a klinická praxe

Vít Paldus, Vladimír Šámal, Jan Mečl, Jan Fogl, Gabriela Čečerle, Jiří Pírek

Ces Urol 2017, 21(2):161-171

Kazuistika

Spontánní ruptura renálního angiomyolipomu

Jana Bocková, Rostislav Kuldan

Ces Urol 2017, 21(2):172-175

Trombóza povrchové dorzální žíly penisu (Penilní Mondorova choroba)

Barbora Nechanská, Alexander Nedbálek, Richard Pabišta

Ces Urol 2017, 21(2):176-183

Informace

Zpráva o proběhlém 5. ročníku Video‑semináře Tipy a triky v Urologické operativě

Miloš Broďák

Ces Urol 2017, 21(2):184-185

Zpráva z workshopu Sekce urodynamiky, neurourologie a urogynekologie ČUS ČLS JEP: Funkční urologie - Novinky 2017

Lucie Bartáková

Ces Urol 2017, 21(2):186-187

2. ročník konference KNOU, pohled mladého lékaře

Vojtěch Novák

Ces Urol 2017, 21(2):188-189

Laudatio

doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA oslaví padesáté narozeniny

Marko Babjuk, Miroslav Záleský

Ces Urol 2017, 21(2):190-192Web časopisu Česká urologie je určen pouze pro lékaře a odborníky
z oblasti medicíny nebo farmacie.Beru na vědomí, že informace zveřejněné na těchto stránkách
nejsou určeny pro laickou veřejnost.Odejít Vstoupit