Česká urologie, 2017 (roč. 21), číslo 4


Editorial

Editorial

Michal Staník

Ces Urol 2017, 21(4):266-267

Video

Laparoskopická extraperitoneální radikální prostatektomie nervy šetřící - video

Milan Hora, Petr Stránský, Tomáš Ürge, Olga Dolejšová, Hana Svobodová, Jiří Ferda, Ondřej Hes

Ces Urol 2017, 21(4):268-271

Přehledový článek

Lynchův syndrom v rukách urologa

Tomáš Pitra, Kristýna Pivovarčíková, Hana Sedláčková, Ondřej Hes, Milan Hora, Ondřej Daum

Ces Urol 2017, 21(4):272-279

Domácí vyšetření spermiogramu pomocí chytrého mobilního telefonu? Vítejte v éře telespermatologie

Jan Novák, Viktor Vik

Ces Urol 2017, 21(4):280-283

Originální práce

Zkušenosti s použitím indexu zdraví prostaty v klinické praxi

Vojtěch Fiala, Roman Sobotka, Zuzana Vaľová, Michal Pešl, Tomáš Hradec, Tomáš Hanuš, Otakar Čapoun

Ces Urol 2017, 21(4):284-288

Využití průtokové cytometrie pro stanovení kvality ejakulátu u mužů s poruchou reprodukce

Zuzana Krátká, Štěpánka Luxová, Viktor Vik

Ces Urol 2017, 21(4):289-298

Kazuistika

Solitární kostní metastáza v palci ruky jako primomanifestace bilaterálního světlobuněčného renálního karcinomu pT1a u pacienta se sporadickou triplicitou urologických malignit

Jan Novák, Lukáš Fišer, Robert Jůzek, Jan Lesenský, Jan Pertlíček, Zuzana Špůrková, Petra Beroušková, Lubomír Hyršl

Ces Urol 2017, 21(4):299-304

Paratestikulární maligní mezoteliom

Gabriela Čečerle, Vladimír Šámal, Jan Mečl

Ces Urol 2017, 21(4):305-309

Agranulocytóza po analgetické léčbě renální koliky

Gabriela Čečerle, Vladimír Šámal, Jan Mečl

Ces Urol 2017, 21(4):310-313

Atypická sekundární malignita po radioterapii prostaty

Petr Tureček, Martin Sutorý

Ces Urol 2017, 21(4):314-318

Informace

Co se událo na výroční konferenci ČUS spojené s CEM v říjnu 2017 v Plzni?

Veronika Črepová, Milan Hora

Ces Urol 2017, 21(4):325-330

Výsledky soutěže ČUS o nejlepší vědeckou publikaci za rok 2016

Redakce

Ces Urol 2017, 21(4):331-334

Laudatio

K pozoruhodnému životnímu jubileu doc. MUDr. Radko Petříka, CSc.

Jan Dvořáček

Ces Urol 2017, 21(4):319-320

Laudatio k životnímu výročí doc. MUDr. Jana Krhuta, Ph.D.

Roman Zachoval

Ces Urol 2017, 21(4):321-322

doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D., slaví životní jubileum

Josef Košina

Ces Urol 2017, 21(4):323-324Web časopisu Česká urologie je určen pouze pro lékaře a odborníky
z oblasti medicíny nebo farmacie.Beru na vědomí, že informace zveřejněné na těchto stránkách
nejsou určeny pro laickou veřejnost.Odejít Vstoupit