Česká urologie, 2016 (roč. 20), číslo 1


Editorial

Editorial

František Záťura

Ces Urol 2016, 20(1):8-9

Video

Jednoportová laparoskopická (LESS) adrenalektomie

Milan Hora, Petr Stránský, Viktor Eret, Tomáš Ürge, Miroslav Polák, Michal Krčma, Ondřej Hes

Ces Urol 2016, 20(1):10-12

Roboticky asistovaná resekce ledviny pro tumor

Vladimír Študent ml., Igor Hartmann, Aleš Vidlář, Michal Grepl, Vladimír Študent

Ces Urol 2016, 20(1):13-15

Přehledový článek

Využití rázové vlny při léčbě poruch erekce

Pavel Turčan

Ces Urol 2016, 20(1):16-22

Neurostimulace a neuromodulace v dětském věku

Matej Husár, Pavel Zerhau

Ces Urol 2016, 20(1):23-32

Jak připravit abstrakt na Výroční konferenci ČUS

Jan Krhut, Milan Hora, Aleš Petřík, Radek Sýkora, Roman Zachoval, Marek Babjuk

Ces Urol 2016, 20(1):33-38

Originální práce

Výskyt a řešení urologických komplikací po totální pánevní exenteraci provedené pro pokročilé nádory malé pánve

Jaroslav Jarabák, Roman Zachoval, Vladimír Visokai, Jaromír Šimša, Ludmila Lipská, Miroslav Levý

Ces Urol 2016, 20(1):39-47

Korekcia biplanárnych zakrivení penisu u pacientov s Peyroneho chorobou. Popis modifikácie egydiovej techniky s naložením sutúry priamo na materiál bovínneho perikardu

Peter Weibl, Ralf Herwig

Ces Urol 2016, 20(1):48-56

18-F cholin PET CT v primodiagnostice karcinomu prostaty

Šárka Kudláčková, Milan Král, Pavel Koranda, Vladimír Študent

Ces Urol 2016, 20(1):57-64

Kazuistika

Karcinosarkom močového měchýře

Jan Vašinka, Romana Dúbravická, Ján Gašparik

Ces Urol 2016, 20(1):65-67

Trauma podkovovité ledviny

Martin Hlavička, Marek Broul, Miroslav Štrbavý, Petr Skála, Filip Cihlář, David Škvára, Jan Schraml

Ces Urol 2016, 20(1):68-72

Informace

61. pracovní konference ČUS v Olomouci 2015

Vladimír Študent

Ces Urol 2016, 20(1):73-75

Deset let robotické chirurgie v České republice

Eva Hoření

Ces Urol 2016, 20(1):76-78

31. výroční konference EAU v Mnichově

Jan Šarapatka, Vladimír Študent ml.

Ces Urol 2016, 20(1):79-81

Soutěž ČUS o nejlepší vědeckou publikaci za rok 2015

redakce

Ces Urol 2016, 20(1):82-83

Docent MUDr. Radim Kočvara, CSc. oslavil 65. narozeniny

Tomáš Hanuš

Ces Urol 2016, 20(1):84Web časopisu Česká urologie je určen pouze pro lékaře a odborníky
z oblasti medicíny nebo farmacie.Beru na vědomí, že informace zveřejněné na těchto stránkách
nejsou určeny pro laickou veřejnost.Odejít Vstoupit