Časopis České urologické společnosti ČLS JEP

  • Excerpováno v Bibliographia medica Čechoslovaca a Index Copernicus
  • Časopis je indexován v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum, vývoj a inovace
  • ISSN 2336-5692


« pokročilé »
Web časopisu Česká urologie je určen pouze pro lékaře a odborníky
z oblasti medicíny nebo farmacie.Beru na vědomí, že informace zveřejněné na těchto stránkách
nejsou určeny pro laickou veřejnost.Odejít Vstoupit