Česká urologie, 2016 (roč. 20), číslo 2


Editorial

Editorial

Martina Poršová

Ces Urol 2016, 20(2):96

Video

Laparoskopická reimplantace ureteru - video

Milan Hora, Petr Stránský, Viktor Eret, Kristýna Procházková, Tomáš Pitra, Jiří Kouba, Olga Dolejšová

Ces Urol 2016, 20(2):97-99

Laparoskopická radikální cystektomie u muže - video 2015

Michal Balík, Josef Košina, Jiří Špaček, Slavomír Vachata, Jaroslav Pacovský, Petr Hušek, Lukáš Holub, Miloš Broďák

Ces Urol 2016, 20(2):100-103

Přehledový článek

Roboticky asistované výkony v andrologii

Milan Čermák, Jiří Kočárek, Jiří Heráček

Ces Urol 2016, 20(2):104-112

Nefroblastom - současná diagnostika a léčba

Marcela Pýchová, Karel Švojgr, Josef Mališ, Michal Rygl, Karel Pýcha, Martin Kynčl, Roman Kodet, Jan Starý, Jiří Šnajdauf

Ces Urol 2016, 20(2):113-122

Originální práce

Arteficiální somato-CNS-autonomní mikční reflex - experimentální prověření

Pavel Zerhau, Zdeněk Mackerle, Matěj Husár, Daniela Sochůrková, Eva Brichtová, Eduard Göpfert, Martin Faldyna

Ces Urol 2016, 20(2):123-134

Stěžejní urologické operační výkony v urologii v ČR v letech 2009-2014

Milan Hora, Marek Babjuk, Miloš Broďák, Tomáš Hanuš, Ladislav Jarolím, Jan Krhut, Aleš Petřík, Vladimír Študent, Roman Zachoval, Jiří Jarkovský, Petr Klika, Ladislav Dušek

Ces Urol 2016, 20(2):135-140

Černý adenom nadledviny

Miroslav Polák, Petr Stránský, Ivan Trávníček, Michal Krčma, Ondřej Daum, Ondřej Hes, Mirka Hynek, Radek Tupý, Milan Hora

Ces Urol 2016, 20(2):141-147

Časné perioperační komplikace u pacientů po radikální cystektomii s ortotopní náhradou močového měchýře

David Míka, Ondřej Havránek, David Němec, Radek Sýkora, Libor Luňáček, Jan Krhut

Ces Urol 2016, 20(2):148-153

Kazuistika

Použití detour extra-anatomického stentu po rozpadu ureterointestinální anastomózy vlevo

Michal Zahradnik, Josef Kopecký, Ľubica Ciesar-Lahová, Tomáš Pavlosek

Ces Urol 2016, 20(2):154-159

Následky injekční aplikace cizorodých látek pod kůži penisu

Ľubica Ciesar Lahová, Josef Kopecký, Michal Zahradnik

Ces Urol 2016, 20(2):160-164

Informace

Profesor MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. slaví životní jubileum

Radim Kočvara

Ces Urol 2016, 20(2):165-167

ZPRÁVA Z KONGRESU – 4. ČESKÝ VIDEO-SEMINÁŘ 2016

Miloš Broďák

Ces Urol 2016, 20(2):168-169

2. ostravské urologicko-neurologické sympozium

Jan Krhut

Ces Urol 2016, 20(2):170-171

Zpráva z 37. Pracovních dnů dětské nefrologie a 27. Výročního setkání dětských urologů

Oldřich Šmakal

Ces Urol 2016, 20(2):172-173

KNOU 2016 – Komplexní novinky v onkourologii

Antonín Brisuda

Ces Urol 2016, 20(2):174-175

Nekrolog

Zomrel významný slovenský urológ prof. MUDr. Michal Horňák, DrSc.

Ivan Minčík

Ces Urol 2016, 20(2):Web časopisu Česká urologie je určen pouze pro lékaře a odborníky
z oblasti medicíny nebo farmacie.Beru na vědomí, že informace zveřejněné na těchto stránkách
nejsou určeny pro laickou veřejnost.Odejít Vstoupit