Česká urologie, 2017 (roč. 21), číslo 3


Editorial

Editorial

Štěpán Veselý

Ces Urol 2017, 21(3):204

Video

Laparoskopická resekce stenózy ureteru - video

Milan Hora, Petr Stránský, Tomáš Ürge, Olga Dolejšová, Hana Sedláčková, Tomáš Pitra, Ivan Trávníček, Jiří Ferda

Ces Urol 2017, 21(3):207-209

Přehledový článek

Informovaný souhlas v urologii

Libor Zámečník, Tomáš Hanuš

Ces Urol 2017, 21(3):210-216

Originální práce

Přínos dynamické scintigrafie v pooperačním sledování pacientů po pyeloplastice pro jednostrannou obstrukci pyeloureterálního přechodu

Jan Trachta, Marcela Pýchová, Luboš Zeman, Jan Kříž

Ces Urol 2017, 21(3):217-224

Role multiparametrické magnetické rezonance v režimu active surveillance karcinomu prostaty

Šárka Kudláčková, Milan Král, Daniela Kurfürstová, František Záťura, František Hruška, Igor Hartmann, Vladimír Študent

Ces Urol 2017, 21(3):225-230

Kazuistika

Ilikoureterální píštěl jako příčina život ohrožující hematurie

Libor Luňáček, Jan Krajča, David Míka, Jan Krhut

Ces Urol 2017, 21(3):231-235

Herniace močového měchýře

Tomáš Hradec, Michael Pešl, Petr Macek, Libor Zámečník, Tomáš Hanuš

Ces Urol 2017, 21(3):236-240

Raritní histologický nález invazivního uroteliálního karcinomu močového měchýře

Jiří Špaček, Miroslav Louda, Miroslav Podhola, Jaroslav Pacovský, Miloš Broďák

Ces Urol 2017, 21(3):241-245

Leiomyom močového měchýře jako náhodný nález při ultrazvukovém vyšetření gravidní pacientky

Kristýna Dukátová, Roman Zachoval, Miroslav Záleský

Ces Urol 2017, 21(3):246-250

Význam MRI v diagnostice fraktury penisu na kazuistice 16letého chlapce

Pavel Navrátil, Ivo Novák, Pavel Navrátil st, Petr Hoffmann, Pavel Kříž

Ces Urol 2017, 21(3):251-254

Informace

VÝZNAMNÁ OSOBNOST ČESKÉ A SLOVENSKÉ UROLOGIE prof. MUDr. Jozef Šváb, CSc.

Petr Morávek

Ces Urol 2017, 21(3):255-256Web časopisu Česká urologie je určen pouze pro lékaře a odborníky
z oblasti medicíny nebo farmacie.Beru na vědomí, že informace zveřejněné na těchto stránkách
nejsou určeny pro laickou veřejnost.Odejít Vstoupit