Česká urologie, 2016 (roč. 20), číslo 3


Editorial

Editorial

Jan Krhut

Ces Urol 2016, 20(3):188

Video

Laparoskopická nefropexe

Milan Hora, Kristýna Procházková, Alžběta Šobrová, Viktor Eret, Olga Dolejšová, Petr Stránský

Ces Urol 2016, 20(3):189-191

OTEVŘENÁ RESEKCE PAPILÁRNÍHO RENÁLNÍHO KARCINOMU KATEGORIE cT2a

Kristýna Procházková, Viktor Eret, Petr Stránský, Tomáš Ürge, Tomáš Pitra, Petr Hošek, Jiří Ferda, Ondřej Hes

Ces Urol 2016, 20(3):192-194

Přehledový článek

HIV-pozitivní pacient známý i neznámý: infekce HIV v urologii

Marek Štefan

Ces Urol 2016, 20(3):195-203

Cystické tumory ledvin

Tomáš Pitra, Kristýna Pivovarčíková, Ivan Trávníček, Kristýna Procházková, Ondřej Hes, Hynek Mírka, Radek Tupý, Milan Hora

Ces Urol 2016, 20(3):204-213

Originální práce

Kabazitaxel v léčbě metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty

Igor Richter, Josef Dvořák, Věra Hejzlarová, Eva Čermáková, Jiří Bartoš

Ces Urol 2016, 20(3):214-220

Neoadjuvantní chemoterapie u invazivních uroteliálních nádorů měchýře: korelace léčebné odpovědi a přežití pacientů

Michal Staník, Alexander Poprach, Daniel Macík, Ivo Čapák, Jiří Jarkovský, Denisa Malúšková, Natália Marečková, Radek Lakomý, Jan Doležel

Ces Urol 2016, 20(3):221-228

Kazuistika

Inkontinencia moču u dieťaťa s ureter triplex a ektopickým vyústením močovodu

Jaroslav Molčan

Ces Urol 2016, 20(3):229-234

Miniinvazivní řešení hemoragické komplikace po roboticky asistované radikální prostatektomii

Petra Hokůvová, Miroslav Štrbavý, Marek Broul, Filip Cihlář, Jan Schraml

Ces Urol 2016, 20(3):235-238

Informace

23. Výročná konferencia Slovenskej urologickej spoločnosti v Žiline 15.-17. 6. 2016

Ivan Minčík

Ces Urol 2016, 20(3):239-244Web časopisu Česká urologie je určen pouze pro lékaře a odborníky
z oblasti medicíny nebo farmacie.Beru na vědomí, že informace zveřejněné na těchto stránkách
nejsou určeny pro laickou veřejnost.Odejít Vstoupit