Česká urologie, 2016 (roč. 20), číslo 4


Editorial

Práce v zahraničí a možnost stáží či pracovního pobytu v Británii

Erik Havránek

Ces Urol 2016, 20(4):255-256

Video

Selektivní klamping při roboticky asistované resekci ledviny

Jiří Kočárek, František Chmelík, Jiří Heráček, Markéta Matějková, Milan Čermák

Ces Urol 2016, 20(4):257-258

Přehledový článek

Mikční potíže u pacientů s roztroušenou sklerózou. Jsme v algoritmu péče o pacienta s roztroušenou sklerózou jako urologové důležití?

Zuzana Vaľová, Libor Zámečník, Roman Sobotka, Yvona Pichlíková, Květoslav Novák, Tomáš Hanuš

Ces Urol 2016, 20(4):259-274

Dysfunkce dolních močových cest u diabetických pacientů

Jan Mokriš, Roman Zachoval, Miroslav Záleský, Vladimír Borovička, Jiří Stejskal

Ces Urol 2016, 20(4):275-284

Doporučené postupy

Doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu nykturie v České republice

Roman Zachoval, Jan Krhut, Miroslav Krhovský

Ces Urol 2016, 20(4):285-292

Originální práce

Prognostický význam parametrů vycházejících z poměru neutrofilů k lymfocytům u invazivních nádorů močového měchýře

Natália Marečková, Michal Staník, Ivo Čapák, Daniel Macík, Jiří Jarkovský, Denisa Malúšková, Jan Doležel

Ces Urol 2016, 20(4):293-301

Prognóza pacientů se středně a vysoce rizikovým svalovinu detrozoru neinfiltrujícím karcinomem močového měchýře léčených intravezikálními instilacemi Mitomycinu C v období nedostupnosti BCG vakcíny

Michael Pešl, Otakar Čapoun, Zuzana Vaľová, Roman Sobotka, Pavel Dundr, Tomáš Hanuš, Viktor Soukup

Ces Urol 2016, 20(4):302-308

Orgán šetriaca liečba svalovinu infiltrujúcich nádorov močového MECHÚRA

Boris Eliáš, Roman Tomaškin, Ján Kliment, ml., Ján Šulgan, Ján Kliment

Ces Urol 2016, 20(4):309-316

Naše první zkušenosti s využitím kometového testu při hodnocení integrity DNA ve spermiích

Božena Novotná, Lucie Svobodová, Marcela Čechová, Ladislav Jarolím, Matúš Chocholatý, Yana Bagryantseva, Milan Macek Sr., Milan Macek Jr.

Ces Urol 2016, 20(4):317-325

Kazuistika

Raritní histologický nález maligního tumoru vycházejícího z ložiska endometriózy ledviny

Katarína Otavová, Roman Zachoval, Jaroslav Jarabák, Hana Melínová, Blanka Rosová, Ondrej Hes

Ces Urol 2016, 20(4):326-331

Hibernom jako překvapivý nález při exstirpaci perirenálního tumoru

Jan Novák, Lukáš Fišer, Quynh Anh Do, Jaroslav Jílek, Petra Beroušková, Michal Michal, Lubomír Hyršl

Ces Urol 2016, 20(4):332-338

Informace

Výsledky soutěže ČUS o nejlepší vědeckou publikaci za rok 2015

Redakce

Ces Urol 2016, 20(4):339-340

62. Výroční konference České urologické společnosti České Budějovice 2016

Aleš Petřík

Ces Urol 2016, 20(4):341-344Web časopisu Česká urologie je určen pouze pro lékaře a odborníky
z oblasti medicíny nebo farmacie.Beru na vědomí, že informace zveřejněné na těchto stránkách
nejsou určeny pro laickou veřejnost.Odejít Vstoupit