Česká urologie, 2009 (roč. 13), číslo 2

Vážené kolegyně a kolegové,

Miroslav Hanuš

Ces Urol 2009, 13(2):139

Vývoj a klinické hodnocení nových léčiv

David Suchý, Milan Hora, Jindřich Fínek

Ces Urol 2009, 13(2):141-148

Moderní řešení mezioborové komunikace urologů a onkologů a jeho implementace na příkladu hormonálně refrakterního karcinomu prostaty

Marko Babjuk, Petr Brabec, Ladislav Dušek, Tomáš Pavlík, Jindřich Fínek, Dalibor Pacík, Luboš Petruželka, Michaela Matoušková

Ces Urol 2009, 13(2):149-160

Prognostický význam exprese p53, Ki-67 ve tkáni uroteliálního karcinomu a nenádorové sliznici močového měchýře

Viktor Soukup, Marko Babjuk, Jaroslava Dušková, Michael Pešl, Monika Szakácsová, Libor Zámečník, Jan Dvořáček, Ctibor Povýšil

Ces Urol 2009, 13(2):161-167

Časné zkušenosti s roboticky asistovanou laparo skopickou radikální prostatektomií - prvních 153 pacientů

Jan Doležel, Jaroslav Tvarůžek, Michal Staník, Radek Zachoval, Igor Šimoník, Milan Korsa, Václav Vagunda

Ces Urol 2009, 13(2):168-177

Atypický průběh torze přívěsku varlete

Oldřich Šmakal, Igor Hartmann, Jan Vrána, Michal Grepl, Kamila Michálková

Ces Urol 2009, 13(2):178-181

Zemřel profesor Hvězdoslav Stefan

Ces Urol 2009, 13(2):182-186

Zpráva z workshopu "Moderní chirurgická léčba prolapsů pánevního dna"

Ces Urol 2009, 13(2):182-186

České urologické práce v zahraničních periodicích v roce 2008

Ces Urol 2009, 13(2):182-186Web časopisu Česká urologie je určen pouze pro lékaře a odborníky
z oblasti medicíny nebo farmacie.Beru na vědomí, že informace zveřejněné na těchto stránkách
nejsou určeny pro laickou veřejnost.Odejít Vstoupit