Česká urologie, 2012 (roč. 16), číslo 1

Editorial

Ces Urol 2012, 16(1):3

Využití neuromodulace v léčbě dysfunkcí dolních močových cest

Michal Rejchrt

Ces Urol 2012, 16(1):5-12

Do akej miery je aktivně sledovanie malých nádorov obličiek bezpečná stratégia?

Peter Weibl, Boris Kollárik

Ces Urol 2012, 16(1):13-19

Srovnání výsledků miniinvazivní léčby ženské stresové inkontinence metodou Ajust™ a MiniArc™

Jan Krhut, Alois Martan, Marcel Gartner, Roman Zachoval, Kamil Švabík, Michal Halaška, Lukáš Horčička, Josef Tvrdík, Tomáš Hanuš

Ces Urol 2012, 16(1):20-28

Urologické komplikace po zavedení močového katétru po náhradách velkých kloubů u mužů

Jana Hrubinová, Maroš Hrubina, Jaromír Pangrác

Ces Urol 2012, 16(1):29-36

Matematické modelování deformace penisu při induratio penis plastica po terapii rázovými vlnami (SWT)

Pavel Drlík, Jan Loško, Vladimír Křístek, Oto Köhler

Ces Urol 2012, 16(1):37-42

Korelace výsledku pozitronové emisní tomografie a nálezu při resekci reziduálních lézí po chemoterapii neseminomových germinálních nádorů

Jana Grimová, Tomáš Büchler, Pavel Fencl, Kateřina Šimonová, Zuzana Donátová, Ludmila Boublíková, Martin Kupec, Jaroslav Jarabák, Roman Zachoval, Jitka Abrahámová

Ces Urol 2012, 16(1):43-49

Možnosti intervenční radiologie při léčbě nádorů ledvin

Petr Stránský, Zdeněk Chudáček, Václav Havel, Viktor Eret, Jiří Klečka, Tomáš Ürge, Milan Hora

Ces Urol 2012, 16(1):50-57

Stanovení exprese SHB v tkáni karcinomu prostaty: využití v diagnostice a prognostice

Marek Schmidt, Jaroslav Mareš, Ladislav Jarolím, Michal Černý, Štěpán Veselý, Marek Babjuk

Ces Urol 2012, 16(1):58-66

Oboustranná adrenalektomie - u pacientů s Cushingovým syndromem při ektopické sekreci ACTH

Petr Hušek, Jaroslav Pacovský, Filip Gabalec, Josef Košina, Jan Čáp, Miloš Broďák

Ces Urol 2012, 16(1):67-72

Vzpomínka na pana docenta MUDr. Jaroslava Nováka, CSc.

Tomáš Hanuš

Ces Urol 2012, 16(1):73-76Web časopisu Česká urologie je určen pouze pro lékaře a odborníky
z oblasti medicíny nebo farmacie.Beru na vědomí, že informace zveřejněné na těchto stránkách
nejsou určeny pro laickou veřejnost.Odejít Vstoupit