Česká urologie, 2013 (roč. 17), číslo 2

Editorial

Jan Schraml

Ces Urol 2013, 17(2):75-76

Využití fotodynamické diagnostiky a úzkopásmového zobrazení v diagnostice a léčbě svalovinu neinfiltrujících nádorů močového měchýře

Antonín Brisuda, Jan Hrbáček, Marek Babjuk

Ces Urol 2013, 17(2):79-87

Osteonekróza čelistí jako nežádoucí účinek léčby urologických onkologických pacientů

Lukáš Hauer, Daniel Hrušák, Jan Jambura ml., Milan Hora

Ces Urol 2013, 17(2):88-99

Obstrukce dolních močových cest na podkladě benigní hyperplazie prostaty u pacientů v konečném stadiu renálního onemocnění

Vladimír Borovička, Roman Zachoval, Petr Nencka, Petr Holý, Miroslav Záleský

Ces Urol 2013, 17(2):100-108

Srovnání dlouhodobých výsledků u pacientů po augmentaci močového měchýře ileálním a gastrickým segmentem

Radim Skalka, Radim Kočvara, Zdeněk Dítě, Jan Dvořáček, Tomáš Hanuš

Ces Urol 2013, 17(2):109-117

Zhodnocení patologických výsledků z pohledu urologa po radikální prostatektomii z důvodu karcinomu prostaty i při "normálních" hodnotách PSA

Jan Schraml, Marek Broul, Martin Čegan, Karel Hrach

Ces Urol 2013, 17(2):118-123

Hydronefróza segmentu podkovovité ledviny raritní velikosti a jeho chirurgické řešení

Martin Hlavička, Jan Schraml, Martin Čegan, Daniel Adámek

Ces Urol 2013, 17(2):124-128

EAU kongres v Miláně

Ces Urol 2013, 17(2):129-130

Webové stránky České urologické společnosti

Ces Urol 2013, 17(2):130

Roboticko-laparoskopický workshop v Banské Bystrici

Ces Urol 2013, 17(2):131Web časopisu Česká urologie je určen pouze pro lékaře a odborníky
z oblasti medicíny nebo farmacie.Beru na vědomí, že informace zveřejněné na těchto stránkách
nejsou určeny pro laickou veřejnost.Odejít Vstoupit