Česká urologie, 2014 (roč. 18), číslo 4

Vážené kolegyně a kolegové

doc. MUDr. Jan Doležel, PhD.

Ces Urol 2014, 18(4):269-270

Imunoterapie a karcinom prostaty

Bartůňková J., Špíšek R., Podrazil M., Jarolím L.

Ces Urol 2014, 18(4):273-278

Autonomní dysreflexie u pacientů po spinálním poranění

Vladimír Šámal, Jan Mečl

Ces Urol 2014, 18(4):279-287

Extrakorporální litotrypse rázovou vlnou v současné urologické praxi

Leo Pšenčík

Ces Urol 2014, 18(4):288-299

Využití multiparametrické magnetické rezonance a srovnání s ostatními moderními zobrazovacími metodami v předoperační diagnostice karcinomu prostaty

Olga Dolejšová, Viktor Eret, Alžběta Šobrová, Jiří Ferda, Ondřej Hes, Milan Hora, Jiří Baxa

Ces Urol 2014, 18(4):300-309

Hodnocení absolutní indikace operační léčby BPH u pacientů s prokázanou cystolitiázou

Chmelík František, Belej Kamil, Köhler Oto, Kaplan Ondřej, Kočárek Jiří, Drlík Pavel, Brdlíková Šárka

Ces Urol 2014, 18(4):310-315

Zhodnocení účinnosti extrakorporální litotrypse elektromagnetického generátoru EMSE 140f Dornier Compact Sigma a stanovení efektivní energetické dávky.

Vít Paldus, Vladimír Šámal, Jan Mečl, Jiří Pírek

Ces Urol 2014, 18(4):316-323

Hodnocení erektilní dysfunkce po roboticky asistované radikální prostatektomii

Broul Marek, Štrbavý Miroslav, Skála Petr

Ces Urol 2014, 18(4):324-333

Primární amyloidóza ureteru

Petr Plasgura, Tomáš Vaněk

Ces Urol 2014, 18(4):334-338

Deset tipů pro začínající kongresové řečníky

Jan Hrbáček

Ces Urol 2014, 18(4):339-342

Soutěž ČUS o nejlepší vědeckou publikaci za rok 2013

Výbor ČUS ČLS JEP

Ces Urol 2014, 18(4):343-344

Central European Meeting v Krakově - vybrané přednášky

MUDr. Otakar Čapoun, FEBU, MUDr. Roman Sobotka, FEBU

Ces Urol 2014, 18(4):344-348Web časopisu Česká urologie je určen pouze pro lékaře a odborníky
z oblasti medicíny nebo farmacie.Beru na vědomí, že informace zveřejněné na těchto stránkách
nejsou určeny pro laickou veřejnost.Odejít Vstoupit