Česká urologie, 2015 (roč. 19), číslo 1


Editorial

Milan Hora

Ces Urol 2015, 19(1):9-10

Video

Jednoportová laparoskopická (LESS-laparo-endoscopic single-site surgery) nefrektomie

Milan Hora, Vitor Eret, Petr Stránský, Tomáš Ürge, Jiří Ferda, Ondřej Hes

Ces Urol 2015, 19(1):83-85

Přehledový článek

Vliv volných radikálů na fertilitu muže a možnosti léčby

Lukáš Bittner, Matúš Chocholatý, Marcela Čechová, Tomáš Zima, Robert Grill

Ces Urol 2015, 19(1):11-18

Onkologická léčba karcinomu penisu z pohledu radiačního onkologa

Hana Stankušová

Ces Urol 2015, 19(1):19-32

Originální práce

Imunostimulace polybakteriálním lyzátem (Urivac®) v prevenci recidivujících infekcí dolních močových cest

Miroslav Hanuš, Michaela Matoušková, Vlasta Králová, Jan Hiblbauer jr., Jakub Szewczyk, Radek Sýkora, Riad Sabra, Peter Tomaštík, Jiří Paseka

Ces Urol 2015, 19(1):33-43

Význam stanovení močové hladiny TATI (tumour associated trypsin inhibitor) pro diagnostiku a prognózu tumorů močového měchýře

Michael Pešl, Viktor Soukup, Marko Babjuk, Otakar Čapoun, Zuzana Vaľová, Pavel Dundr, Tomáš Hanuš

Ces Urol 2015, 19(1):44-50

Komunikace mezi urologem a pacientem s rakovinou prostaty v průběhu lékařské konzultace

Laura Janáčková

Ces Urol 2015, 19(1):51-55

Komplikace po radikální prostatektomii otevřeným a laparoskopickým přístupem, srovnání výsledků podle Clavienova systému klasifikace

Petr Morávek, Miloš Broďák, Josef Košina, Abdulbaset Hafuda, Petr Prošvic, Hynek Šafránek, Petr Morávek jr.

Ces Urol 2015, 19(1):56-63

Kazuistika

Komplikace po lokální aplikaci cizorodého materiálu do podkoží penisu

Kristýna Kalusová, Ivan Trávníček, Lada Eberlová, Kristýna Pivovarčíková, Ondřej Hes, Viktor Eret, Tomáš Pitra, Milan Hora

Ces Urol 2015, 19(1):64-68

Emfyzematózní pyelonefritida - popis šesti případů

Petr Prošvic

Ces Urol 2015, 19(1):69-77

Rychle progredující uroteliální tumor pánvičky levé ledviny s trombózou vena cava inferior

Barbora Látalová, Michal Grepl, Filip Čtvrtlík, Igor Hartmann, Aleš Vidlář

Ces Urol 2015, 19(1):78-82

Informace

Zpráva z kongresu PragueOnco 2015 - Sekce karcinom prostaty

Otakar Čapoun

Ces Urol 2015, 19(1):86-88

Zimní urologické sympozium ve Špindlerově Mlýně

Klára Havlová, Marcela Čechová, Kateřina Dušková

Ces Urol 2015, 19(1):89-91

Nekrolog

Dne 22. ledna 2015 nás ve věku 74 let náhle opustil doc. MUDr. Miroslav Hanuš, CSc.

Ivan Kawaciuk, Michaela Matoušková

Ces Urol 2015, 19(1):92Web časopisu Česká urologie je určen pouze pro lékaře a odborníky
z oblasti medicíny nebo farmacie.Beru na vědomí, že informace zveřejněné na těchto stránkách
nejsou určeny pro laickou veřejnost.Odejít Vstoupit