Czech urology

The Journal of the Czech Urological Society of the Czech Medical Association of J. E. Purkyně (ČLS JEP)

  • Indexed/Excerpted in Bibliographia medica Čechoslovaca and Index Copernicus
  • The journal is listed in Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik (the List of Peer-Reviewed Non-Impact Periodicals) of the Council for Research, Development and Innovation
  • ISSN 2336-5692


« advanced mode »
Web časopisu Česká urologie je určen pouze pro lékaře a odborníky
z oblasti medicíny nebo farmacie.Beru na vědomí, že informace zveřejněné na těchto stránkách
nejsou určeny pro laickou veřejnost.Odejít Vstoupit