Česká urologie, 2010 (roč. 14), číslo 1

Editorial

Ces Urol 2010, 14(1):3

Pheochromocytoma and paraganglioma syndromes: going on 2010

Karel Pacak, Tamara Prodanov, Graeme Eisenhofer, Karen Adams, Vitaly Kantorovich

Ces Urol 2010, 14(1):5-15

Incidence, diagnostika a léčba karcinomu prostaty u HIV pozitivních pacientů

Jan Hrbáček, Jiří Heráček, Václav Eis, Eva Hamšíková, Ruth Tachezy, Michael Urban

Ces Urol 2010, 14(1):16-23

Evoluce operační techniky laparoskopické resekce nádorů ledvin

Milan Hora, Viktor Eret, Petr Stránský, Tomáš Ürge, Jiří Klečka jr., Ondřej Hes, Zdeněk Chudáček, Jiří Ferda

Ces Urol 2010, 14(1):24-31

Laparoskopická nefropexe - technika pomocí tří nevstřebatelných stehů

Milan Hora, Viktor Eret, Petr Stránský, Tomáš Ürge, Jiří Klečka jr.

Ces Urol 2010, 14(1):32-38

Exprese DD3PCA3 (Differential Display Code 3) mRNA ve tkáni prostaty u pacientů s karcinomem prostaty a benigní hyperplazií prostaty

Jiří Klečka, Milan Hora, Luboš Holubec, Martin Pešta, Ondřej Topolčan, Viktor Eret, Magdalena Chottová-Dvořáková, Marko Babjuk, Květoslav Novák, Josef Stolz

Ces Urol 2010, 14(1):39-47

Agresivní karcinom prostaty u pacientů s nízkým PSA

Michal Grepl, Milan Král, Eva Burešová, Vladimír Študent

Ces Urol 2010, 14(1):48-54

Anatomické aspekty chirurgické konverze pohlaví u pacientek s male-to-female transsexualismem - výsledky hodnocené tři měsíce po výkonu

Ladislav Jarolím, Jiří Šedý, Marek Schmidt, Jan Jerie, Kateřina Bartoníčková, Matúš Chocholatý

Ces Urol 2010, 14(1):55-63

Doc. MUDr. Ivan Kawaciuk, CSc. - laudace k udělení medaile prof. MUDr. Eduarda Hradce, DrSc.

Ladislav Jarolím

Ces Urol 2010, 14(1):64-68

Prof. MUDr. Eduard Hradec, DrSc. - zakladatel moderní české urologie

Ces Urol 2010, 14(1):64-68

Slovo na záver 55. konference ČUS

Ces Urol 2010, 14(1):64-68Web časopisu Česká urologie je určen pouze pro lékaře a odborníky
z oblasti medicíny nebo farmacie.Beru na vědomí, že informace zveřejněné na těchto stránkách
nejsou určeny pro laickou veřejnost.Odejít Vstoupit