Česká urologie, 2010 (roč. 14), číslo 3

Vážení kolegové, milí čtenáři České urologie,

Ces Urol 2010, 14(3):127

Molekulární vlastnosti klinicky signifikantního karcinomu prostaty

Marek Schmidt, Ladislav Jarolím, Jan Soukup, Jaroslav Mareš

Ces Urol 2010, 14(3):129-138

Genetické riziko karcinomu prostaty

Milan Král, Vlasta Vyhnánková, Vladimír Študent, Jan Bouchal

Ces Urol 2010, 14(3):139-147

Mikrochirurgická operace varikokély u dětí a dospívajících - prospektivní srovnání laparoskopické a otevřené subingvinální operace

Radim Kočvara, Josef Sedláček, Zdeněk Dítě, Jaroslav Zvěřina, Jana Zvárová, Jan Dvořáček

Ces Urol 2010, 14(3):148-155

Chronická urinární toxicita 3D-CRT a IMRT karcinomu prostaty

Karel Odrážka, Martin Doležel, Jaroslav Vaňásek, Miloslava Vaculíková, Milan Zouhar, Jana Šefrová, Petr Paluska, Milan Vošmik, Tereza Kohlová, Iveta Kolářová, Miloš Broďák, Pavel Navrátil, Petr Prošvic, Petr Hoffmann, Abdulbaset Hafuda

Ces Urol 2010, 14(3):156-163

Srovnání akutní toxicity radioterapie technikou IMRT a IMRT + HDR BRT u pacientů s karcinomem prostaty vysokého rizika rekurence

Renata Soumarová, Hana Perková, Luboš Homola, Martin Bulik, Markéta Jašková, Stanislav Machala, Halina Richterová

Ces Urol 2010, 14(3):164-172

Infekce močových cest po cystektomii s kontinentní ortotopickou derivací - Vesica ileale padovana (V.I.P.)

Petr Morávek jr., Petr Morávek, Miroslav Louda, Miloš Broďák, Monika Morávková

Ces Urol 2010, 14(3):173-179

Naše zkušenosti s aplikací rázové vlny u pacientů s induratio penis plastica (průměrná doba sledování 13 měsíců)

Pavel Drlík, Oto Köhler

Ces Urol 2010, 14(3):180-185

Postavení magnetické rezonance a magnetické rezonanční spektroskopie při detekci karcinomu prostaty

Jiří Bárta, Zuzana Ryznarová, Petr Klézl, František Záťura, Magdaléna Adamová, Miroslav Kašpar, Jaroslav Novák

Ces Urol 2010, 14(3):186-196

Představujeme nové české docenty urologie

Ces Urol 2010, 14(3):197-198

Central European Meeting EAU

Ces Urol 2010, 14(3):198

Cena ČUS o nejlepší práci publikovanou v roce 2009

Ces Urol 2010, 14(3):198Web časopisu Česká urologie je určen pouze pro lékaře a odborníky
z oblasti medicíny nebo farmacie.Beru na vědomí, že informace zveřejněné na těchto stránkách
nejsou určeny pro laickou veřejnost.Odejít Vstoupit