Česká urologie, 2011 (roč. 15), číslo 3

Poohlédnutí za českou urologií

Ces Urol 2011, 15(3):147-148

Integrace chirurgické a biologické léčby u pokročilého renálního karcinomu

Milan Hora, Petr Stránský, Viktor Eret, Ondřej Hes, Jindřich Fínek, Zdeněk Chudáček, Marko Babjuk

Ces Urol 2011, 15(3):149-157

Časná chirurgická léčba poranění ureterů

Jana Hlaváčová, Jan Jambura, Jiří Kouba, Jan Bulka, Viktor Eret, Milan Hora

Ces Urol 2011, 15(3):158-166

Úloha laparoskopie v diagnostice a léčbě nehmatných varlat

David Mika, Ondřej Havránek, David Němec, Jan Krhut

Ces Urol 2011, 15(3):167-171

Infekční onemocnění urogenitálního traktu v anamnéze nemají vliv na biologické chování a prognózu karcinomu prostaty

Jan Hrbáček, Michael Urban, Václav Eis, Eva Hamšíková, Ruth Tachezy, Marek Brabec, Jiří Heráček

Ces Urol 2011, 15(3):172-180

Prevalence symptomů hyperaktivního měchýře u pacientů urologických ambulancí

Jan Krhut, Roman Zachoval, Alois Martan, David Němec, Ondřej Havránek, Radek Sýkora, Kamil Švabík, Tomáš Hanuš

Ces Urol 2011, 15(3):181-188

Pozdní krvácení po perkutánní extrakci konkrementu

Zdeněk Peremský, Filip Cihlář, Jiří Král, Miloš Bočan, Milouš Derner

Ces Urol 2011, 15(3):189-193

Profesor MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. oslavil šedesátiny

Ces Urol 2011, 15(3):194-201

EBU certifikace postgraduálního vzdělávání na Urologické klinice LF UK a FN Plzeň

Ces Urol 2011, 15(3):202-204

Zpráva o činnosti výboru předsedy za funkční období od voleb v říjnu 2008 do září 2011

Ces Urol 2011, 15(3):205-208Web časopisu Česká urologie je určen pouze pro lékaře a odborníky
z oblasti medicíny nebo farmacie.Beru na vědomí, že informace zveřejněné na těchto stránkách
nejsou určeny pro laickou veřejnost.Odejít Vstoupit