Česká urologie, 2011 (roč. 15), číslo 4

Česká urologie

Ces Urol 2011, 15(4):211-212

European Board of Urology

Aleš Petřík

Ces Urol 2011, 15(4):213-221

Hodnocení významu klinicko-patologických prognostických faktorů u nádorů močového měchýře neinfiltrujících svalovinu

Michael Pešl, Viktor Soukup, Marko Babjuk, Pavel Dundr, Otakar Capoun, Zuzana Valová

Ces Urol 2011, 15(4):222-228

Čistá intermitentní katetrizace v léčbě neurogenních dysfunkcí dolních močových cest po spinálním poranění
porovnání výsledků při použití hydrofilních a standardních PVC katétrů

Vladimír Šámal, Alena Kyrianová, Jaroslav Šrám, Jan Mečl, Jan Fogl

Ces Urol 2011, 15(4):229-236

Renální onkocytom: vyhodnocení souboru pacientů a jejich CT nálezů

Martin Fabišovský, Jan Krhut, Henryk Fikoczek, Jana Dvořáčková

Ces Urol 2011, 15(4):237-243

Radikální chirurgická léčba hidradenitis suppurativa postihující penis a skrotum

Milan Hora, Michal Sviták, Vlastimil Bursa, Petr Stránský, Viktor Eret, Tomáš Ürge, Ondřej Hes, Denisa Kacerovská, Karel Pizinger

Ces Urol 2011, 15(4):244-250

Karcinom urachu

Lubomír Janiš, Miroslav Štursa, Tomáš Vágner, Jakub Fejfar

Ces Urol 2011, 15(4):251-255

Strangulační traumata penisu - naše zkušenosti s kovovými materiály

Vladimír Šámal

Ces Urol 2011, 15(4):256-258

Informace pro urology o EUNI - internetovém vzdělávání lékařů v roce 2011

Tomáš Hanuš, Roman Zachoval, Jan Krhut

Ces Urol 2011, 15(4):259-262

Změny v redakční radě časopisu Česká urologie

Ces Urol 2011, 15(4):263-265

Zpráva z kurzu Comprehensive urological laparoscopy

Ces Urol 2011, 15(4):265-266

Sekce rezidentů České urologické společnosti: realita nebo fikce?

Ces Urol 2011, 15(4):266-267

Momentky z CEM v Rumunsku

Ces Urol 2011, 15(4):268-270Web časopisu Česká urologie je určen pouze pro lékaře a odborníky
z oblasti medicíny nebo farmacie.Beru na vědomí, že informace zveřejněné na těchto stránkách
nejsou určeny pro laickou veřejnost.Odejít Vstoupit