Česká urologie, 2013 (roč. 17), číslo 3

Vážené kolegyne a kolegovia,

Ces Urol 2013, 17(3):139-140

Možnosti léčby kastračně refrakterního karcinomu prostaty, co nového k roku 2013

Michaela Matoušková, Miroslav Hanuš

Ces Urol 2013, 17(3):141-153

Moderní radioterapie lokalizovaného karcinomu prostaty

Renata Soumarová, Hana Perková, Luboš Homola, Stanislav Machala, Halina Richterová

Ces Urol 2013, 17(3):154-165

Management poranění ledvin na Urologické klinice FN Plzeň

Daniela Kovářová, Jana Hlaváčová, Olga Dolejšová, Petr Stránský, Jan Bulka, Milan Hora

Ces Urol 2013, 17(3):166-174

Eskalace dávky na intraprostatickou lézi - výsledky akutní a časné chronické toxicity

Martin Doležel, Karel Odrážka, Jaroslav Vaňásek, Milan Mrklovský, Petr Hoffmann, Karel Lucký, Igor Hartmann

Ces Urol 2013, 17(3):175-182

Využití dvoufázové 3 T MRI angiografie v plánování operační léčby u nádorů ledvin

Milan Hora, Petr Stránský, Ivan Trávníček, Tomáš Ürge, Viktor Eret, Boris Kreuzberg, Jan Baxa, Hynek Mírka, Ondřej Hes, Jan Kastner, Jiří Ferda

Ces Urol 2013, 17(3):183-192

Je vhodné podávat atb profylaxi kojencům se závažnou hydronefrózou před provedení pyeloplastiky?

Oldřich Šmakal, Jan Šarapatka, Hana Flögelová, Lenka Bakaj-Zbrožková

Ces Urol 2013, 17(3):193-198

Výsledky biopsie renálních tumorů na urologickém oddělení FN Ostrava

Kateřina Kouřilová, Martin Fabišovský, Jana Dvořáčková, Tomáš Jonszta, Daniel Czerný, Jan Krhut

Ces Urol 2013, 17(3):199-203

Exprese genů BCL-2 a BAX-1 ve tkáni Ta, T1 uroteliálních karcinomů močového měchýře a jejich prognostický význam

Monika Szakácsová, Viktor Soukup, Marko Babjuk, Jaroslav Mareš, Jaroslava Dušková, Tomáš Hanuš

Ces Urol 2013, 17(3):204-209

1. Ostravské urologicko-neurologické sympozium

Ces Urol 2013, 17(3):210Web časopisu Česká urologie je určen pouze pro lékaře a odborníky
z oblasti medicíny nebo farmacie.Beru na vědomí, že informace zveřejněné na těchto stránkách
nejsou určeny pro laickou veřejnost.Odejít Vstoupit