Česká urologie, 2015 (roč. 19), číslo 2


Editorial

Marek Babjuk

Ces Urol 2015, 19(2):101-102

Video

Laparoskopická resekce tumorů ledviny

Milan Hora, Viktor Eret, Petr Stránský, Tomáš Ürge, Tomáš Pitra, Kristýna Kalusová, Jiří Ferda, Ondřej Hes

Ces Urol 2015, 19(2):103-105

Přehledový článek

Nové trendy v léčbě renálního angiomyolipomu

Tomáš Ürge, Tomáš Pitra, Zdeněk Chudáček, Jiří Baxa, Petr Stránský, Viktor Eret, Ondřej Hes, Milan Hora

Ces Urol 2015, 19(2):106-117

Ischemie ledviny při resekcích ledvin a možnosti jejího ovlivnění

Petr Stránský, Milan Hora, Jan Hrbáček, Viktor Eret, Tomáš Ürge, Renáta Peteříková

Ces Urol 2015, 19(2):118-130

Fyzioterapie v léčbě inkontinence moči u žen

Jan Krhut, Romana Holaňová, Marcel Gärtner, David Míka

Ces Urol 2015, 19(2):131-136

Originální práce

Krátkodobé onkologické výsledky po radikální prostatektomii s rozšířenou pánevní lymfadenektomií a s nálezem uzlinových metastáz. Lze pomýšlet na úspěch bez systémové léčby?

Michal Staník, Jan Doležel, Ivo Čapák, Daniel Macík, Jiří Jarkovský, Eva Lžičařová, Marcela Vagundová, Martin Šustr, David Miklánek

Ces Urol 2015, 19(2):137-144

Léčba de novo urgentního syndromu po TOT implantaci

Barbora Novotná, Jaroslav Ženíšek, Miloš Fiala

Ces Urol 2015, 19(2):145-148

Kazuistika

Liposarkom a ganglioneurom jako primární nádory retroperitonea

Miroslav Hruška, Petr Klézl, Petr Nencka, Jiří Klečka, Ivan Kolombo, Tomáš Jirásek, Petr Kujal, Robert Grill

Ces Urol 2015, 19(2):149-156

Asynchronní bilaterální seminom na podkladě intratubulární germinální neoplazie - neklasifikovatelný typ

Jakub Musil, Daniel Bulíř, Jan Jandejsek

Ces Urol 2015, 19(2):157-162

Tumor glans penis jako klinická manifestace plazmablastického lymfomu

Daniel Bulíř, Jan Jandejsek, Vojtěch Láska, Lukáš Wagenknecht, Jakub Musil

Ces Urol 2015, 19(2):163-167

Informace

30. výroční konference EAU v Madridu

Jan Šarapatka

Ces Urol 2015, 19(2):168-169Web časopisu Česká urologie je určen pouze pro lékaře a odborníky
z oblasti medicíny nebo farmacie.Beru na vědomí, že informace zveřejněné na těchto stránkách
nejsou určeny pro laickou veřejnost.Odejít Vstoupit