Česká urologie, 2008 (roč. 12), číslo 1

Vážení příznivci české urologie a obzvláště ČESKÉ UROLOGIE,

Ces Urol 2008, 12(1):3

Význam současné patologické klasifikace uroteliálních lézí pro klinickou praxi - komentovaný přehled

Ondřej Hes, Milan Hora

Ces Urol 2008, 12(1):5-10

Urogenitální tuberkulóza - minulost, současnost a budoucnost

Yvona Pichlíková, Tomáš Hanuš, Petr Macek, Miluška Ptáková, Lucie Rejzková, Jan Dvořáček

Ces Urol 2008, 12(1):14-20

Paliativní analgetická terapie kostních metastáz Samariem-153-EDTMP u pacientů s hormonálně refrakterním karcinomem prostaty

Jiří Doležal

Ces Urol 2008, 12(1):21-30

Predikce patologické klasifikace karcinomu prostaty

Otakar Čapoun, Marek Babjuk, Jan Dvořáček, Tomáš Hanuš, Libor Šafařík, Ivan Pavlík

Ces Urol 2008, 12(1):31-36

Nová chirurgická metoda léčby mužské inkontinence - implantace Argus adjustable male slingu

Michael Urban, Jiří Heráček, Jan Hrbáček ml., Tomáš Novotný

Ces Urol 2008, 12(1):37-43

Primitivní neuroektodermální tumor ledviny (PNET)

Tomáš Urge, Milan Hora, Ondřej Hes, Marie Votavová, Jan Bulka, Jiří Ferda, Eva Ferdova, Tomáš Skalický

Ces Urol 2008, 12(1):44-48

Využití laparoskopie v diagnosticko-terapeutickém algoritmu u pacientů se spontánní rupturou močového měchýře: tři případy z našeho pracoviště

Ondřej Havránek, Jan Krhut, Josef Kopecký, Karel Mainer, Petr Vávra, Jan Dostalík

Ces Urol 2008, 12(1):49-54

Postgraduální vzdělávání v urologii - současný stav

Radim Kočvara, Jan Dvořáček

Ces Urol 2008, 12(1):55-61

Rozloučení s docentem MUDr. Zdeňkem Oudou, CSc.

Ces Urol 2008, 12(1):61-67

Profesor MUDr. Jan Dvořáček, DrSc. pětašedesátníkem

Ces Urol 2008, 12(1):61-63

Životní jubileum MUDr. Karla Kočího, CSc.

Ces Urol 2008, 12(1):64

Za doc. MUDr. Jiřím Mikšem, CSc.

Ces Urol 2008, 12(1):67

Ultrasonography in urology: A practical approach to clinical problems

Ces Urol 2008, 12(1):68Web časopisu Česká urologie je určen pouze pro lékaře a odborníky
z oblasti medicíny nebo farmacie.Beru na vědomí, že informace zveřejněné na těchto stránkách
nejsou určeny pro laickou veřejnost.Odejít Vstoupit