Česká urologie, 2008 (roč. 12), číslo 3

Hormonální léčba karcinomu prostaty, její nová role a česká specialita

Jan Dvořáček

Ces Urol 2008, 12(3):165-172

Nádorové markery karcinomu prostaty

Jiří Klečka, Luboš Holubec, Martin Pešta, Milan Hora, Ondřej Topolčan, Viktor Eret

Ces Urol 2008, 12(3):173-185

Translokační renální karcinom Xp11.2 typu ASPL/TFE3

Milan Hora, Ondřej Hes, Viktor Eret, Tomáš Ürge, Jiří Klečka, Jiří Ferda, Zdeněk Chudáček, Tomáš Vaněček, Michal Michal

Ces Urol 2008, 12(3):186-193

Průkaz Chlamydia trachomatis v moči a močové trubici

Michaela Matoušková, Miroslav Hanuš, Vlasta Králová, Eva Francisci-Procházková, Jan Řehák

Ces Urol 2008, 12(3):194-198

Deflux® v léčbě pokročilých forem vezikoureterálního refluxu u nejmenších dětí

Zdeněk Dítě, Radim Kočvara, Jan Langer, Josef Sedláček, Jaroslav Molčan, Jan Dvořáček

Ces Urol 2008, 12(3):199-204

Epidermoidní cysta praeputia

Romana Pavelková, Petr Klézl

Ces Urol 2008, 12(3):205-208

Benigní mucinózní cystadenom retroperitonea

Jiří Klečka, Milan Hora, Tomáš Ürge, Ondřej Hes

Ces Urol 2008, 12(3):209-213

ERUS 2008

Oto Köhler

Ces Urol 2008, 12(3):214-220

2nd annual European perspectives in urologic oncology, a case-based congress to enhance patient management

Viktor Soukup, Josef Stolz

Ces Urol 2008, 12(3):214-220

Využití tkáňových lepidel při resekcích ledvin, videomonografie

Ces Urol 2008, 12(3):221-222

Nemoci močovodu

Ces Urol 2008, 12(3):221-222

Editorial

…tak nám zabili Ferdinanda.
A kterýho, paní Müllerová? Já znal dva?

Jan Krhut

Ces Urol 2008, 12(3):163Web časopisu Česká urologie je určen pouze pro lékaře a odborníky
z oblasti medicíny nebo farmacie.Beru na vědomí, že informace zveřejněné na těchto stránkách
nejsou určeny pro laickou veřejnost.Odejít Vstoupit