Česká urologie, 2010 (roč. 14), číslo 2

Budoucnost urologických lůžkových pracovišť a grémium primářů a přednostů urologie (GPPU)

Ces Urol 2010, 14(2):71-72

Fyzikálni základy extrakorporální litotrypse

Kamil Fógel

Ces Urol 2010, 14(2):73-80

Moderní metody zevní rádioterapie v léčbě karcinomu prostaty

Karel Odrážka, Martin Doležel, Jaroslav Vaňásek

Ces Urol 2010, 14(2):81-91

Komplikace intravezikální terapie svalovinu neinfiltrujícího uroteliálního karcinomu močového měchýře vakcínou bacillus Calmette-Guerine (BCG)

Ondřej Havránek, Jan Krhut, David Němec, Roman Král, Zdeněk Haring

Ces Urol 2010, 14(2):92-98

Význam stanovení survivinu v moči pro neinvazivní diagnostiku uroteliálních karcinomů močového měchýře

Michael Pešl, Marko Babjuk, Viktor Soukup, Monika Szakácsová, Pavel Dundr, Tomáš Hanuš

Ces Urol 2010, 14(2):99-103

Perkutánní radiofrekvenční ablace (RFA) v léčbě nádoru ledvin - vlastní zkušenosti

Petr Moravek jr., Petr Moravek, Petr Dvořák, Petr Hoffmann, Jaroslav Pacovský, Pavel Navrátil

Ces Urol 2010, 14(2):104-109

Méně časté příčiny dysurie u žen

Andrea Kastnerová, Oto Köhler, Kamil Belej, Petr Hrabal

Ces Urol 2010, 14(2):110-114

Představení monografie

Vladimír Zvára, Michal Horňák

Ces Urol 2010, 14(2):115-123

Profesor MUDr. Michal Horňák, DrSc. - osmdesátiletý

Ces Urol 2010, 14(2):115-117

Představujeme nové české docenty urologie

Ces Urol 2010, 14(2):118

Práce českých urologů publikované v zahraničí v roce 2009

Ces Urol 2010, 14(2):119-120

Laparoskopický workshop - Prešov

Ces Urol 2010, 14(2):122-123Web časopisu Česká urologie je určen pouze pro lékaře a odborníky
z oblasti medicíny nebo farmacie.Beru na vědomí, že informace zveřejněné na těchto stránkách
nejsou určeny pro laickou veřejnost.Odejít Vstoupit