Česká urologie, 2012 (roč. 16), číslo 2

Spolupráca nikdy nechýbala

Ces Urol 2012, 16(2):81-82

Selhání lokální léčby karcinomu prostaty

Milan Král, Vladimír Študent

Ces Urol 2012, 16(2):83-91

Časná salvage radioterapie po radikální prostatektomii indikovaná u pacientů s rostoucí hladinou PSA v hodnotách nižších, než je konvenční hranice biochemické recidivy 0,2 ng/ml

Ladislav Jarolím, Štěpán Veselý, Marek Babjuk, Marek Schmidt, Pavel Dušek, Běla Malinová, Jana Prausová

Ces Urol 2012, 16(2):92-100

Možnosti endoskopického řešení dlouhodobě ponechaných inkrustovaných ureterálních stentů

Petra Kočovská, Viktor Eret, Pavla Toufarová, Zdeněk Chudáček, Milan Hora

Ces Urol 2012, 16(2):101-107

Karcinom rete testis

Katarína Slatinová, Zdeněk Salomon, Martin Labovský

Ces Urol 2012, 16(2):108-111

Intestinální metaplazie sliznice močového měchýře a Peutz Jeghersův syndrom

Miroslav Hanuš, Michaela Matoušková, Ludmila Koldová

Ces Urol 2012, 16(2):112-116

Bilaterální karcinom ledviny řešený jednodobou operací, nefrektomií a resekcí ledviny

Marie Hurtová, Miroslav Louda, Miroslava Romžová, Miloš Broďák

Ces Urol 2012, 16(2):117-120

Krvácení do skrota jako první příznak metastazování karcinomu prostaty do nadvarlete

Daniel Macík, Eva Krejčí, Michal Staník, Jan Doležel

Ces Urol 2012, 16(2):121-124

Lymfadenektomie sentinelové uzliny epidermoidního karcinomu penisu

Vít Pávek, Martin Drábek, Zdeněk Lavička

Ces Urol 2012, 16(2):125-128

Přehled novinek z 9. konference ESOU
Hamburk, 20. až 22. dubna 2012

Ces Urol 2012, 16(2):130-134

Zpráva o účasti rezidentů na výroční konferenci Slovenské urologické společnosti v Martině

Ces Urol 2012, 16(2):134-135

European urological scholarship programme (EUSP): reálná možnost pro českého urologa?

Ces Urol 2012, 16(2):135-136



Web časopisu Česká urologie je určen pouze pro lékaře a odborníky
z oblasti medicíny nebo farmacie.



Beru na vědomí, že informace zveřejněné na těchto stránkách
nejsou určeny pro laickou veřejnost.



Odejít Vstoupit