Česká urologie, 2014 (roč. 18), číslo 1

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

Ces Urol 2014, 18(1):7

Novelizovaná klasifikace nádorů ledvin 2013 (International Society of Urological Pathology Vancouver Classification of Renal Neoplasia)

Milan Hora, Tomáš Ürge, Kristýna Kalusová, Michal Michal, Zdeněk Chudáček, Jiří Ferda, Ondřej Hes

Ces Urol 2014, 18(1):9-20

Přínos stanovení [-2]proPSA v diferenciální diagnostice karcinomu prostaty

Radka Fuchsová, Ondřej Topolčan, Jindra Vrzalova, Milan Hora, Olga Dolejšová, Jiří Klečka, Petr Kasík

Ces Urol 2014, 18(1):21-25

Radikální prostatektomie - analýza 191 případů vyšetřovaných metodikou celoplošných řezů (whole-Mount Section)

Kristýna Pivovarčíková, Jindřich Branžovský, Kevin Bauleth, Ivan Trávníček, Olga Dolejšová, Alžběta Šobrová, Viktor Eret, Jiří Ferda, Milan Hora, Ondřej Hes

Ces Urol 2014, 18(1):26-32

Monitorace ztráty botulinumtoxinu při aplikaci do detruzoru - výsledky pilotní fáze studie

Vladimír Šámal, Jana Müllerová, Vít Paldus, Jan Mečl

Ces Urol 2014, 18(1):33-39

Benigní schwannom retroperitonea

Zuzana Kováčová-Majerová, Vladimír Kotek, Radomír Zachoval, Ibrahim Quwarah, Jiří Vlasák, Yaroslav Andriychuk

Ces Urol 2014, 18(1):40-43

Synchronní triplicita urologických malignit

Monika Žižlavská, Martin Drábek, Zdeněk Lavička

Ces Urol 2014, 18(1):44-48

Solitární metastáza uroteliálního karcinomu do parenchymu ledviny napodobující primární nádor ledviny

Alena Kosařová, Petr Prošvic, Tomáš Kovář, Aleš Ryška, Vladimír Straka, Abdulbaset Hafuda

Ces Urol 2014, 18(1):49-52

Dlaždicobuněčný karcinom ledvinné pánvičky

Martin Klíma, Jan Schraml, Milouš Derner, Martin Čegan

Ces Urol 2014, 18(1):53-56

Embolus krevního koagula renální tepny jako příčina infarktu ledviny

Jiří Černý, Aleš Petřík, Miloš Fiala, Ivana Uhlířová, Karel Hes

Ces Urol 2014, 18(1):57-60

Tumor z Leydigových buněk

Katarína Lenková, Jan Vašinka, Martin Labovský

Ces Urol 2014, 18(1):61-64

Nádor varlete z Leydigových buněk

Jakub Szewczyk, Radoslava Tomanová, Radek Sýkora, Kateřina Kouřilová, Jan Krhut

Ces Urol 2014, 18(1):65-68

Zahraniční stáž ve švýcarském Luzernu (Clinical Visit)

Ces Urol 2014, 18(1):69-70

Stáž na urologické klinice univerzitní nemocnice v Leuvenu

Ces Urol 2014, 18(1):71-72

ESOU 2014

Ces Urol 2014, 18(1):73-74Web časopisu Česká urologie je určen pouze pro lékaře a odborníky
z oblasti medicíny nebo farmacie.Beru na vědomí, že informace zveřejněné na těchto stránkách
nejsou určeny pro laickou veřejnost.Odejít Vstoupit